توصیح اولیه برای ثبت نام باشگاههای وشو

 جهت ثبت نام باشگاه خود در سایت ابتدا باید ثبت نام کرده باشید . فرم ارسالی شما در صورتی به سایت ارسال خواهد شد که قبلا در سایت ثبت نام کرده و با نام کاربری خود وارد سایت شده باشید . با تشکر