تالوکاران برتر نخستين دوره مسابقات ووشوي سنتي کشور در رده هاي سني مختلف مشخص شدند-سال1395

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اولين دوره رقابت هاي ووشوي سنتي کشور به ميزباني قم برگزار شد که اسامي نفرات برتر فرم هاي مختلف بدين شرح است:

**رده سني پيشکسوتان:

*فرم تاي چي جين/

1-سامان قاسمي پور از البرز با امتياز 7،71

2-مهدي رمضان زاده از البرز با امتياز 7،63

3-عليرضا ساجدمدني از تهران با امتياز 6

*فرم دست سنتي/

1-فريد عطايي از اصفهان با امتياز 8،95

2-يداله سيرجاني از قم با امتياز 8،80

3-مجيد عالم جهان از آذربايجان شرقي با امتياز 7،61

*فرم سلاح بلند سنتي/

1-يداله سيرجاني از قم با امتياز 8،26

2-فريد عطائي از اصفهان با امتياز 8،09

3-محمدرضا اسدي از خوزستان با امتياز7،12

*فرم تاي چي چوان/

1-محمدابراهيم شفايي از گلستان با امتياز 8،13

2-مهدي رمضان زاده از البرز با امتياز 8،10

3-سامان قاسمي پور از البرز با امتياز 7،90

**رده سني نونهالان:

*فرم سلاح سنتي/

1-علي يوسفي از اصفهان با امتياز 6،96

2-مهدي ياري از اصفهان با امتياز 6،92

3-اميرحسين حيدرپور با امتياز 6،43

*فرم جنوبي/

1-سيدمحمد احسان موسوي از قم با امتياز 8،56

2-علي نجفي از اصفهان با امتياز 6،99

3-مهدي قديمي از اصفهان با امتياز 6،86

*فرم سلاح کوتاه/

1-پارسا بهرام زاده از البرز با امتياز 7،22

2-پويا هاشمي از اصفهان با امتياز 6،96

3-حيدرعلي پيرعلي از اصفهان با امتياز 6،53

*فرم چانگ چوان/

1-محمدمهدي سپهري فرد از قم با امتياز 7،83

2-پارسا بهرام زاده از البرز با امتياز 7،63

3-مهدي سلطاني از البرز با امتياز 6،71

*فرم سلاح بلند/

1-سيداميرحسين حسيني از قم با امتياز 7،96

2-محمدحسين شريف پور از اصفهان با امتياز 7،64

3-مهدي قديمي از اصفهان با امتياز 6،99

**رده سني نوجوانان و جوانان:

*فرم شينگ يي چوان/

1-ارشيا ارباب بهرامي از تهران با امتياز 8،30

2-اميرحسين اسدي از خوزستان با امتياز 8،26

3-اميرارسلان اسدي از خوزستان با امتياز 8،21

*فرم سلاح کوتاه/

1-ارشيا ارباب بهرامي از تهران با امتياز 8،23

2-معياد طاهري از اصفهان با امتياز 7،59

3-دانيال عباسي از اصفهان با امتياز 7،43

*فرم دست جنوبي/

1-محمدتقي ملامحمدي از قم با امتياز 7،78

2-محمدحسن چرخ کار از قم با امتياز 7،76

3-مهدي داوري از قم با امتياز 7،71

*فرم لوهان دوان دا/

1-سيدمحمدرضا موسوي از قم با امتياز 8،15

2-محمدرضا صديقي از اصفهان با امتياز 8،12

3-محمدجواد احمدي از اصفهان با امتياز 8،09

*فرم شينگ يي چوان/

1-جهانگير کريمي از اصفهان با امتياز 9

2-حميدرضا شيشه گران از قم با امتياز 8

3-علي اکبر حقي پور از قم با امتياز 6

*فرم هوب کار/

1-رضا صادقي از چهارمحال و بختياري با امتياز 8،62

2-عليرضا ميرزائي از اصفهان با امتياز 7

3-يوسف کمال پور از اصفهان با امتياز 6،86

*فرم سلاح ريسکي/

1-نويد بختيان از چهار محال و بختياري با امتياز 7،98

2-جواد غضنفرپور کرمان با امتياز 7،50

3-علي اکبرحجتي پور از قم با امتياز 7،43

*فرم شائولين چوان/

1-علي ساده از قم با امتياز 8،10

2-محسن روزبهاني از لرستان با امتياز 8

3-حامد عباسي از اصفهان با امتياز 7،97

**رده سني بزرگسالان:

*فرم سي شي شينگ/

1-هادي شفيعي نويد از قم با امتياز 8،30

2-مسعود ذوالفقاري از اصفهان با امتياز 8،13

3-رسول ذوالفقاري از اصفهان با امتياز 8،03

*فرم سلاح بلند/

1-محسن روزبهاني از لرستان با امتياز 8،26

2-هادي شفيعي نويد از قم با امتياز 8،16

3-حميدرضا شيشه گران از قم با امتياز 8،13

*فرم شيانگ شنگ/

1-کاظم صدر از قم با امتياز 8،10

2-حسن قاسمي از کرمان با امتياز 7،20

3-نويد جوان بختيان از چهار محال و بختياري با امتياز 7،03

*فرم لوهان چوان/

1-مهدي بازيار از کهکيلويه و بويراحمد با امتياز 8،73

2-محمدمتين عزيزاده از قم با امتياز 8،16

3-حسين معصومي از قم با امتياز 7،78

*فرم سلاح کوتاه/

1-علي ساده از قم با امتياز 8،29

2-حامد عباسي از اصفهان با امتياز 7،99

3-کاظم صدر از قم با امتياز 7،94

*فرم تاي چي جين/

1-مسعود ابراهيمي از آذربايجان غربي با امتياز 8،06

2-لقمان رستمي از آذربايجان غربي با امتياز 7،95

3-سيدسهيل حسيني از البرز با امتياز 7،70

*فرم سلاح دوبل/

1-رسول ذوالفقاري از اصفهان با امتياز 8،20

2-مسعود ذوالفقاري از اصفهان با امتياز 8،15

*دوئلين/

1-تيم البرز(سيدسهيل حسيني و شهريار قاسمي پور) با امتياز 7،96

2-تيم البرز (سامان قاسمي پور و مهدي رمضان زاده) با امتياز 7،93

3-تيم قم (علي اکبر حجتي پور و هادي شفيعي) با امتياز 7،70

*فرم تاي چي/

1-مسعود ابراهيمي از آذربايجان غربي با امتياز 8،40

2-ابوبکر درويش آئين از آذربايجان غربي با امتياز 8،26

3-لقمان رستمي از آذربايجان غربي با امتياز 8،13

*فرم تاي چي چوان/

1-سيدحامد کاتوزي از تهران با امتياز 8،65

2-سيدسهيل حسيني از البرز با امتياز 8،36

3-ارسلان حاجي نيلي از تهران با امتياز 8،19

*دوئلين وينگ چون/

1-تيم تهران (حميد عسگري و صادق اجلالي) با امتياز 8،40

2-تيم تهران(علي ميرآبي و محمدعلي علي نژاد) با امتياز 8،20

3-تيم تهران(محمدرضايي و محمد سوري) با امتياز 8،10

*فرم وينگ چون/

1-محمدرضايي از تهران با امتياز 8،36

2-علي ميرآبي از تهران با امتياز 8،35

3-محمدعلي علي نژاد با امتياز 8،33