[راهنماي دانلود]

براي دانلود ابتدا بايد در سايت ثبت نام كنيد .

جواب نظرات

جواب نظرات :
لینک فنزی چوان مشکلی نداشته شما اگر در باز کردن فایل زیپ مشکل دارید عینا پسورد را از روی سایت کپی کنید در winzip  قرار دهید . تشکر از شما