مصوبات جدید کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو از زبان پورغلامی

هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ جلسه کميته فني فدراسيون جهاني ووشو به ميزباني چين به مدت 3 روز و حدود 30 ساعت نشست سنگين برگزار شد که در طي آن بحث هاي مختلف کارشناسي در خصوص اصلاح قوانين انجام پذيرفت که در طول 25 سال گذشته، بي سابقه بود.
«محمدرضا پورغلامي» از اساتيد ووشوي ايران که عضو کميته فني فدراسيون جهاني است در اين نشست حضور داشت و در خصوص مصوبات اتخاذ شده، گفت: دستور اصلي جلسه، تبادل نظر در مورد مکانيزم داوري و نحوه برگزاري مسابقات مختلف بود که علاوه بر مباحث فني، 2 مبحث اساسي مورد اصلاح قرار گرفت که نقطه عطفي در تاريخ ووشوي جهان خواهد بود.
وي افزود: اکثريت اعضاي کميته فني فدراسيون جهاني پس از ساعت ها بحث و ارائه نظرات خود، تصويب کردند تا از اين پس رييس داوران مسابقات جهانى و سرداوران نمي توانند از يک کشور باشند که با وجود مخالفت رئيس کميته فني و تعدادي از اعضاي کميته فني، اين مساله مورد تصويب قرار گرفت تا سرآغاز رنسانسي در ووشوي جهان باشد.
پورغلامي ادامه داد: با اين اوصاف چين که قهرمان و پايگاه ووشوي جهان محسوب مي شود بايد از اين پس در مسابقات جهاني و قاره اي از بين رئيس داوران و سرداور يک کرسي را انتخاب کند که قدم بسيار مهمي براي فراگيرتر شدن اين رشته مهيج و داورى جوانمردانه خواهد بود. اين درحالي است که در طول ساليان گذشته و به غير از چند مورد خاص و اندک در بخش سرداورى، همواره رئيس داوران و سرداور از کشور چين بوده است.
وي در ادامه به مصوبه مهم ديگري اشاره کرد و اظهار داشت: همچنين نحوه اعتراض مربيان و تيم ها به داوري ها نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد از اين پس و در بخش ساندا و در صورت اعتراض از سيستم ويدئوچک فورى استفاده شود.
عضو کميته فني فدراسيون جهانى توضيح داد: براين اساس، مربي مي تواند در جريان مبارزه در صورتي که به راي داور وسط يا سرداور اعتراض موردى داشته باشد، کارت اعتراض را بالا برده تا هيات ژوري، فيلم مبارزه را سريعا بازبيني و نظر خود را اعلام کرده و مبارزه ادامه پيدا کند.در صورت تاييد هيات ژوري، راي مورد اعتراض اصلاح خواهد شد. هر تيم مي تواند در طول مسابقات، 2 مرتبه از کارت اعتراض خود استفاده کند.
پورغلامي ادامه داد: در بخش تالو، مربي و يا سرپرست اعتراض خود را حداکثر ظرف 15 دقيقه پس از اجراى فرم، تقديم هيات ژوري مى نمايند تا فيلم، مورد بازبيني و نتيجه اعلام شود و در اين بخش نيز، هر تيم مي تواند در طول مسابقات، 2 مرتبه اعتراض داشته باشد و رأى قابل اصلاح خواهد بود.
به گفته پورغلامي، در بخش فني نيز تغييرات و اصلاحاتى هم در ساندا و هم در تالو  مورد بحث و تصويب قرار گرفت که برخى از  آنها به قرار زير مى باشند:
رنگ مشکي هوگو، دستکش، کلاه و لباس سانداکاران حذف و رنگ آبي جايگزين آن شد.
بانداژ دست زير دستکش سانداکاران، اجباري شد.
زمان مجاز عدم حمله در بخش ساندا از 8 به 5 ثانيه تقليل يافت.
در يک راند، چنانچه فاصله امتياز بين دو سانداکار به عدد 12 برسد و 3 داور کنار آنرا تاييد کنند، نتيجه مسابقه به سود سانداکاري که امتياز بالاتري دارد، خاتمه مي يابد.
رنج سني مسابقات سانداي نوجوانان از 12 تا پايان 14 سال خواهد بود که براى اولين بار اين رده سنى رسمآ به رده هاى سنى جوانان و بزرگسالان اضافه خواهد شد.
رنج سني مسابقات سانداي جوانان از 15 تا پايان 17 سال خواهد بود.
شرايط سني سانداکاران براي حضور در مسابقات رده سني بزرگسالان از شروع 18 سالگي تا پايان 40 سالگي است. پيش از اين سانداکاران تنها تا 35 سالگي قادر به حضور در مسابقات رسمي بودند.
محدوديت سني داوران از 55 به 65 سال افزايش يافت و داوران بايد حتما شهروند و يا تابعيت کشوري باشند که با نام آن در مسابقات قضاوت مي کنند.
در بخش تالو با توجه به نکات ريز متعددي که وجود دارد، مقرر شد از اين پس حرکات سختي که باعث بروز مصدوميت در بين ووشوکاران مي شود، کمتر مورد توجه قرار بگيرند. حرکات سخت تالو در رده آقايان و بانوان در ميزان چرخش در پرشها تغيير يافت.
در دوئلين، بايد از اين پس تالوکاران در اجراي خود حتما از يک حرکت قفل مفصل (نا فا) استفاده کنند.
براين اساس، در ابتداي خردادماه، يکدوره داوري بين المللي به ميزباني چين برگزار و اصلاحات انجام شده براي نخستين بار در آن مورد تدريس قرار خواهند گرفت که رييس کميته فني فدراسيون جهاني از محمدرضا پورغلامي، پيتر وار از انگلستان، لوشيائو لين از امريکا و جين شائو پينگ از چين خواست تا در دوره فوق حضور يابند.
از نکات ديگرى که در اين جلسات به آن پرداخته شد، موضوع يکسان سازى و استاندارد نمودن مراحل درجات فنى ووشو در سطح جهان بود که مقرر شد کميسيون ويژه اى با تأييد هيئت رئيسه جهانى و عضويت برخى از اعضاء کميته فنى تأسيس شود.
برخى از مصوبات کليدى و مهم اين اجلاس در حوزه فنى و داورى بخش سانادا با نظرات پيشنهادى پورغلامى انجام پذيرفت.