جواب برخی نظرات

سلام 
طبق اعلام فدراسیون ووشو برای گرفتن حکم مشکی باید تمامی احکام از زرد تا قرمز به رویت یا تایید هیات ووشو استان برسد بعد حکم مشکی به هنرجو داده شود . قیمت احکام طبق تعرفه فدراسیون ووشو می باشد و از هر حکمی یک درصدی به مربی و یک درصدی به ریس سبک می رسد . یعنی از مبلغی که طبق تعرفه می پردازید همه چیز حساب شده و دیگر نباید مبلغی اضافه پرداخت کنید . برای گرفتن دان به غیر از مبلغ خود دان یک هزینه ای هم بنام هزینه استاژ آن هم طبق تعرفه مشخص شده فدراسیون ووشو باید پرداخت گردد . اگر بیش از موارد فوق از شما گرفته شود تخلف است .  گر چه این مساله بسیار همه گیر شده ولی هیچ کسی رسیدگی نمی کند ...

-------------------------------

در احکام فنی زیر دان 1 فقط قیمت مصوب فدراسیون ووشو که در یالای همین مطلب درج شده می باشد ولاغیر . چون مربی سهم خود را از همین مبلغ برداشت می نماید . پس مثلا برای شالبند زرد 9500 تومان می باشد همین و بس هیچ هزینه دیگری درکار نمی باشد . مگرشاید مربی برای ارسال و دریافت احکام هرینه پستی بدهد که این را باید خودتان جستجو کنید ولی قانونا همین مبلغ است که در بالا درج شده . برای احکام دان 1 و... بالاتر به غیر از قیمت بالا یک هزینه استاژ هم به مبلغ 24هزار تومان اضافه می شود .