[راهنماي دانلود]

براي دانلود ابتدا بايد در سايت ثبت نام كنيد .

جواب نظرات :
فایل هایی که چند قسمتی هستند حتما باید تمام قسمت ها دانلود شوند و بعد همه را داخل یک فولدر بریزید و فایل شماره 1 را از حالت زیپ خارج کنید خودش بقیه را باز خواهد کرد . تکی تکی فایل ها باز نمی شوند .