فدراسيون جهاني ووشو قوانين تغيير يافته در بخش ساندا را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ قوانين جديد فدراسيون جهاني ووشو در بخش ساندا بدين شرح است:
قانون اول:
رده سنى مسابقات :
نوجوانان 12- 14
جوانان  15-17
بزرگسالان 18-40
قانون دوم :
دسته وزنى نوجوانان/
منهاي 39 کيلوگرم
42 کيلوگرم
45 کيلوگرم
48 کيلوگرم
52 کيلوگرم
56 کيلوگرم
60 کيلوگرم
قانون سوم :
سانداکاران بايد در تمامي روزهايي که مبارزه دارند در وزن کشى شرکت کنند.
قانون چهارم :
بجاى لباس و تجهيزات به رنگ مشکى ، رنگ آبى جايگزين شد . همچنين بانداژ دست زير دستکش با نوار بوکس به طول 3/5 تا 4/5 متر اجبارى شد .
قانون پنجم :
در طول مسابقات مربى و دستيار او بايد لباس ورزشى رسمى داشته باشند.
قانون ششم :
در طول مبارزه چنانچه مربى بر علائم داور وسط اعتراض داشت، مى تواند فورأ کارت اعتراض را بالا بياورد تا سرداور، مسابقه را قطع کند.
قانون هفتم :
پس از اعلام توقف مبارزه، هيئت ژورى بلافاصله و در محل فيلم آن لحظه را بازبينى کرده و نظر نهائى را اعلام مى کند و چنانچه حق با معترض باشد، راى عوض شده و مبارزه ادامه پيدا مى کند. چنانچه علامت داور وسط صحيح باشد، بازهم مبارزه ادامه يافته ولى تيم اعتراض کننده بايد 200 دلار بپردازد .
قانون هشتم :
در هنگام بازبينى فيلم، عضو و يا اعضاي هيئت ژورى که هم وطن مبارزان باشند، حق اعلام نظر نخواهند داشت.
قانون نهم :
هر تيم حداکثر در طول کل مسابقات و نه در طول يک مبارزه بيشتر از دو بار حق اعتراض نخواهند داشت. حتى اگر هر دو اعتراض نتيجه مثبتى هم داشته باشد، دفعه سومى وجود نخواهد داشت.
قانون دهم :
تمام تيمها بايد به نظر هيئت ژورى احترام بگذارند .
قانون يازدهم :
در مسابقات نوجوانان و جوانان لگد به سر و صورت و همچنين ضربات متوالى مشت به اين ناحيه ممنوع بوده و اخطار دارد .
قانون دوازدهم :
در مبارزه چنانچه حريفى بوسيله ضربه مشت يا پا توانست حريف مقابلش را به زمين بزند و يا از سکو به بيرون پرتاب کند، امتياز ضربه مشت يا پا هم به زمين خوردن يا بيرون افتادن اضافه مى شود. اگر با مشت باشد جمعا 3 امتياز و اگر با ضربه پا باشد ، 4 امتياز مى گيرد .
قانون سيزدهم :
چنانچه ضربه مشت يا پا علاوه بر زمين خوردن و يا بيرون انداختن باعث ناک دان شدن حريف شود، امتيازها بالاتر مى رود. بطور مثال ضربه مشت + زمين خوردن و يا بيرون افتادن + ناک دان شدن = پنج امتياز، ضربه پا + زمين خوردن يا بيرون افتادن + ناک دان شدن = شش امتياز
قانون چهاردهم :
چنانچه در طول راند اگر تفاوت امتياز بين دو مبارز 12 و يا بيش از آن بوده و هر پنج داور کنار، اين امتياز را داده باشند، مبارزه به نفع حريف برتر پايان مى يابد .
قانون پانزدهم :
علامت کم کارى از هشت ثانيه به پنج ثانيه تغيير پيدا کرد .
قانون شانزدهم :
فشار و يا اعمال عمدى روى نواحى جراحت برداشته حريف اخطار دارد .
همچنين موارد ديگرى همچون بيرون آمدن دستکش در خلال مبارزه علامت تذکر خواهد داشت و چنانچه حريفى از سکو بيرون افتاده و دستکش حريفش نزد او باقى بماند، خروج از سکو حساب نشده و به حريفى که دستکشش در آمده تذکر داده مى شود .
اجرايى شدن اين قوانين از مسابقات جهانى سال آينده در روسيه خواهد بود و البته امکان دارد در جام جهانى امسال ساندا در چين هم به اجرا در آيد که پيشاپيش اعلام خواهد شد .