تقویم سال 1396 فدراسیون ووشو

14 فروردين ماه : آغاز اردوي تيم ملي جهت حضور در مسابقات کشورهاي اسلامي
24 الي 27 فروردين ماه : ششمين دوره مسابقات بين المللي جام پارس - سمنان
27 ارديبهشت ماه الي 2 خرداد ماه : برگزاري مسابقات بازيهاي کشورهاي اسلامي - آذربايجان - باکو
21 خرداد ماه : آغاز اردوي تيم جوانان جهت حضور در مسابقات آسيايي - کره جنوبي
10 تير ماه : آغاز اردوي تيم ملي بزرگسالان جهت حضور در مسابقات جهاني دانشجويي - تايوان
10 تير ماه : آغاز اردوي تيم ملي بزرگسالان جهت حضور در مسابقات جهاني - روسيه
2 الي 7 شهريور ماه : مسابقات بزرگسالان دانشجويي جهان - تايوان
25 شهريور ماه الي 2 مهر ماه : مسابقات آسيايي جوانان - کره جنوبي
4 الي 12 مهر ماه : مسابقات بزرگسالان جهاني _ روسيه
آبان ماه : مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان آقايان(انتخابي تيم ملي)
آبان ماه : مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان بانوان(انتخابي تيم ملي)